Welsh English
 • Y wefan lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol. Cyfeiriadur Cymraeg,

  Croeso i Gwefan Lleol.cymru

  Y wefan lle gallwch ddod o hyd i wybodaeth Gymraeg yn lleol ac yn genedlaethol. Cyfeiriadur Cymraeg, Swyddi Cymraeg, Digwyddiadur, Bachu Bargen, Marchnad, Erthyglau, Cystadleuaethau a llawer mwy

 • Y Cyfeiriadur Busnes

  Restr gynhwysfawr o fusnesau, sefydliadau, ysgolion, darparwyr llety a llawer mwy, sy'n cynnig gwasanaethau Cymraeg.

 • Bachu Bargen

  Yma, medrwch ddod o hyd i gynigion arbennig gan amrywiol fusnesau, sefydliadau, digwyddiadau ac atyniadau yng Nghymru.

 • Siop Siarad

  Cyfle arbennig i chi rhannu eich storiâu, erthyglau, newyddion, cwynion a dechrau trafodaeth yn y Gymraeg.

 • Hysbysfwrdd Swyddi Cymru

  Yma, gwelwch hysbysebion swyddi Cymraeg gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru.